Renovacija

       Visi pastatai ir kiti statiniai skirti visuomenės buitinėms, gamybinėms bei kultūrinėms ir dvasinėms reikmėms tenkinti. Naudojamuose statiniuose ilgainiui atsiranda pokyčių, bloginančių eksploatacines savybes. Dėl vienų pablogėja komfortas, buities, darbo ir gamybos sąlygos, o kiti gali sukelti apskritai viso statinio arba jo pavienių konstrukcijų ar elementų irimą. Todėl sakoma, kad statiniai nusidėvi fiziškai ir morališkai. Fizinio nusidėvėjimo priežastys – normalus medžiagų senėjimas, veikiant apkrovoms ir kitiems veiksniams, moralinė techninė pažanga ir visuomenės įvairių reikmių augimas. Fiziškai nusidėvėję statiniai ir jų konstrukcijos dažniausiai remontuojamos: atnaujinamos, stiprinamos ar pakeičiamos. Morališkai pasenę statiniai yra rekonstruojami. Tačiau pagal reglamentą STR 1.01.02 “Statinio statybos ir priežiūros darbų rūšys” statybos rūšį (remontas ar rekonstrukcija) apskritai lemia vyraujančių jai būdingų darbų apimtis ir skiriamos lėšos. Esami statiniai gali tenkinti visuomenės reikmes tik tada, kai visą naudojimo laiką. yra rūpinamasi jų normalios technines būklės palaikymu ir gerinimu. Apskritai statinių naudojimo procesas susideda iš statinio priežiūros, remonto ir rekonstrukcijos. 

 

UAB ” Farera ” atlieka šiuos statybos darbus:

  • Pamatų atnaujinimą ir stiprinimą
  • Mūrinių sienų ir pavienių atramų atnaujinimą ir stiprinimą
  • Išorinių sienų impregnavimas
  • Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų remontas
  • Metalinių konstrukcijų remontas
  • Stogų renovacija
  • Fasadų renovacija
Pamatu stiprinimasbetoniniu konstrukciju tvirtinimas